Politica de confidentialitate

NOTA DE INFORMARE PENTRU PACIENȚI

În calitate de operator de date, SERVIER vă prelucrează datele cu caracter personal în principal pe baza consimțământului dumneavoastră cu privire la activități de cercetare științifică, dar și pentru a-și respecta obligațiile legale legate de farmacovigilență și de informațiile medicale solicitate.

Când colaborați cu SERVIER în calitate de reprezentant al unei asociații de pacienți, avocat al pacientului, specialist datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi, de asemenea, prelucrate în vederea executării contractului încheiat cu noi. În astfel de cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și în legătură cu gestionarea securității în momentul în care vizitați sediul SERVIER.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi colectate și prelucrate de SERVIER pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 • Gestionarea furnizării de informații medicale;
 • Gestionarea activităților de cercetare științifică;
 • Gestionarea activităților de farmacovigilență;
 • Gestionarea relațiilor cu dumneavoastră în calitate de specialist/avocat/reprezentant al pacientului, inclusiv gestionarea interacțiunilor, a relațiilor contractuale;
 • Securitatea vizitatorilor și a sediului (în cazul în care vizitați sediul SERVIER);
 • Gestionarea accesului în sediu și parcare;
 • Gestionarea sistemului de supraveghere video pentru a asigura securitatea persoanelor și a sediului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de SERVIER vor putea fi accesate doar de un număr limitat de destinatari și strict în măsura în care este necesar sau în cazurile în care acest lucru este cerut de lege.

Astfel, principalele categorii de destinatari vor fi angajații și departamentele autorizate ale SERVIER care acționează în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin, inclusiv, însă fără a se limita la:

 • Departamentul de Afaceri Medicale;
 • Departamentul de Farmacovigilență;
 • Departamentul de Cercetare și Biofarmacie;
 • Departamentul de Metodologie și Valorificarea Datelor;
 • Departamentul IT, când este cazul.

Este posibil să fie necesar ca și alte servicii și persoane să aibă acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum:

 • Serviciul de Securitate și Departamentul Servicii Generale în legătură cu utilizarea și securitatea sediului (gestionarea accesului în sediu și parcare);
 • Serviciul de Siguranță pentru gestionarea sistemului de supraveghere video.

SERVIER utilizează, de asemenea, terți furnizori (precum furnizori de servicii de găzduire) și parteneri de afaceri (precum organizații de cercetare științifică care activează pe bază de contract, agenții de turism și organizare de conferințe, agenții, hoteluri, companii de transport aerian etc.) care pot accesa, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a-și furniza serviciile. În cele din urmă, SERVIER va comunica unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților competente, precum cele din domeniul sănătății.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate altor entități SERVIER, precum și unor terți furnizori și autorități din domeniul sănătății care se pot afla în interiorul sau în afara SEE, inclusiv în țări care nu oferă același nivel de protecție a datelor cu caracter personal ca cel din SEE, în special în legătură cu servicii de găzduire și suport IT. În astfel de cazuri, SERVIER se asigură că astfel de transferuri sunt efectuate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în domeniul protecției datelor. Transferurile de date către alte entități SERVIER sunt guvernate de Regulile Corporative Obligatorii ale Grupului depuse în decembrie 2017 la CNIL, Autoritatea Franceză pentru Protecția Datelor, în vederea aprobării, în timp ce transferurile către terți furnizori din afara SEE sunt garantate prin garanții contractuale adecvate, precum Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene sau printr-o aderare la Scutul de confidențialitate UE-SUA privind transferul de date către SUA, atunci când este cazul. Aveți dreptul de a solicita și primi o copie a acestor documente.

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de SERVIER sunt păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră strict pentru perioada în care este necesar pentru scopurile în care sunt procesate datele cu caracter personal. Mai exact:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopul gestionării informațiilor medicale sunt păstrate timp de 3 ani de la solicitarea dumneavoastră.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul gestionării activităților de cercetare sunt păstrate în sistemele informatice ale operatorului de date, ale centrului participant sau ale profesionistului în domeniul sănătății care participă la cercetare până când produsul care face obiectul cercetării este introdus pe piață sau până la raportul final de cercetare sau până la publicarea rezultatelor cercetării. Acestea sunt apoi arhivate în formă tipărită sau în formă electronică pentru o perioadă prevăzută de legile și reglementările aplicabile;
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul activităților de farmacovigilență sunt păstrate timp de 10 ani de la expirarea autorizației relevante de introducere pe piață, datele respective fiind ulterior șterse sau arhivate într-o formă anonimizată, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația locală obligatorie;
 • Imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere video sunt păstrate timp de 30 de zile;
 • Datele referitoare la securitatea vizitatorilor și a sediului sunt păstrate cel mult 3 luni.

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul oricând să solicitați de la SERVIER, în măsura permisă de legile și reglementările aplicabile, accesul la și rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru motive legitime, aveți dreptul, de asemenea, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să vă opuneți acestei prelucrări.

În cele din urmă, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor, cu privire la respectarea de către SERVIER a legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.


NOTA DE INFORMARE PENTRU PROFESIONIȘTII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

În calitate de operator de date, SERVIER vă prelucrează datele cu caracter personal în principal pe baza interesului său legitim de promovare a produselor, împreună cu informațiile medicale relevante, sau pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil, atunci când este cazul, dar și pentru a-și respecta obligațiile legale legate de farmacovigilență și transparență. În anumite cazuri (de exemplu, atunci când vizitați sediul companiei SERVIER), datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și în legătură cu gestionarea securității, în timp ce în cazul în care acționați în calitate de cercetător în domeniul cercetării clinice, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi, de asemenea, prelucrate în vederea executării contractului încheiat de dumneavoastră cu SERVIER.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de SERVIER în următoarele scopuri:

 • Monitorizarea colaborării științifice de natură medicală cu profesioniști în domeniul sănătății (HCP);
 • Gestionarea furnizării de informații medicale;
 • Comunicarea și gestionarea relațiilor și activități de promovare (contacte cu HCP), inclusiv interacțiuni, gestionarea relațiilor contractuale, gestionarea congreselor și a întrunirilor, baze de date cu experți în domeniul terapeutic, social media, servicii electronice (e-conferințe etc.);
 • Activități de gestionare a relațiilor cu HCP în legătură cu studiile clinice și activitățile de farmacovigilență;
 • Gestionarea transparenței (divulgarea transferurilor de valoare de la SERVIER către părțile interesate din domeniul sănătății);
 • Securitatea vizitatorilor și a sediului (în cazul în care vizitați sediul SERVIER);
 • Gestionarea accesului în sediu și parcare;
 • Gestionarea sistemului de supraveghere video pentru a asigura securitatea persoanelor și a sediului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de SERVIER vor putea fi accesate doar de un număr limitat de destinatari și strict în măsura în care este necesar sau în cazurile în care acest lucru este cerut de lege.

Astfel, principalele categorii de destinatari vor fi angajații și departamentele autorizate ale SERVIER care acționează în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin, inclusiv, însă fără limitare la:

 • Departamentul de Coordonare a Operațiunilor Clinice;
 • Departamentul de Promovare;
 • Departamentul de Afaceri Medicale;
 • Departamentul de Farmacovigilență;
 • Departamentul IT, când este cazul.

Este posibil să fie necesar ca și alte servicii și persoane să aibă acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri specifice de prelucrare a datelor, precum:

 • Serviciul de Securitate și Departamentul Servicii Generale în legătură cu utilizarea și securitatea sediului (gestionarea accesului în sediu și parcare);
 • Serviciul de Siguranță pentru gestionarea sistemului de supraveghere video. 

SERVIER utilizează, de asemenea, terți furnizori (precum furnizori de servicii de găzduire) și parteneri de afaceri (precum organizații de cercetare științifică care activează pe bază de contract, agenții de turism și organizare de conferințe, agenții, hoteluri, companii de transport aerian etc.) care pot accesa, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a-și furniza serviciile. În cele din urmă, SERVIER va comunica unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților competente, precum cele din domeniul sănătății.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate altor entități SERVIER, precum și unor terți furnizori și autorități din domeniul sănătății care se pot afla în interiorul sau în afara SEE, inclusiv în țări care nu oferă același nivel de protecție a datelor cu caracter personal ca cel din SEE, în special în legătură cu servicii de găzduire și suport IT. În astfel de cazuri, SERVIER se asigură că astfel de transferuri sunt efectuate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în domeniul protecției datelor. Transferurile de date către alte entități SERVIER sunt guvernate de Regulile Corporative Obligatorii ale Grupului depuse în decembrie 2017 la CNIL, Autoritatea Franceză pentru Protecția Datelor, în vederea aprobării, în timp ce transferurile către terți furnizori din afara SEE sunt garantate prin garanții contractuale adecvate, precum Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene sau printr-o aderare la Scutul de confidențialitate UE-SUA privind transferul de date către SUA, atunci când este cazul. Aveți dreptul de a solicita și primi o copie a acestor documente.

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de SERVIER sunt păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră strict pentru perioada în care este necesar pentru scopurile în care sunt procesate datele cu caracter personal. Mai exact:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopul colaborării științifice de natură medicală cu profesioniști în domeniul sănătății sunt păstrate timp de 5 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu SERVIER, după care acestea sunt arhivate timp de 5 ani și ulterior șterse;
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul activităților de gestionare a studiilor clinice derulate cu profesioniști în domeniul sănătății sunt păstrate până când produsul care face obiectul cercetării este introdus pe piață sau până la raportul final de cercetare sau până la publicarea rezultatelor cercetării. Acestea sunt apoi arhivate în formă tipărită sau în formă electronică pentru o perioadă prevăzută de legile și reglementările aplicabile;
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul gestionării informațiilor medicale sunt păstrate timp de 3 ani de la solicitarea dumneavoastră, fiind șterse ulterior;
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul comunicării și gestionării relațiilor și al activităților de promovare (contactele cu profesioniști în domeniul sănătății) sunt păstrate timp de 5 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu SERVIER, după care acestea sunt arhivate timp de 5 ani și ulterior șterse.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul activităților de farmacovigilență sunt păstrate timp de 10 ani de la expirarea autorizației relevante de introducere pe piață, datele respective fiind ulterior șterse sau arhivate într-o formă anonimizată, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația locală obligatorie;
 • Datele cu caracter personal referitoare la gestionarea transparenței sunt păstrate, arhivate și șterse în conformitate cu legile și reglementările aplicabile;
 • Datele referitoare la securitatea vizitatorilor și a sediului sunt păstrate cel mult 3 luni.

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul oricând să solicitați de la SERVIER, în măsura permisă de legile și reglementările aplicabile, accesul la și rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru motive legitime, aveți dreptul, de asemenea, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să vă opuneți acestei prelucrări. Atunci când o prelucrare a datelor are ca temei o relație contractuală cu SERVIER, aveți, de asemenea, dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc exclusiv pe dumneavoastră și pe care le-ați transmis în mod voluntar către SERVIER într-un format structurat, utilizat în mod comun, citibil automat și interoperabil și să le transmiteți către un alt Operator de Date (portabilitatea datelor).

În cele din urmă, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor, cu privire la respectarea de către SERVIER a legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.

Informatii de contact in domeniul protectiei datelor