Protectia datelor cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE SERVIER PHARMA S.R.L.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea privind Protectia Datelor”) Servier Pharma S.R.L., societate infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Strada Tipografilor nr. 11-15, corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/15089/2004, avand codul unic de inregistrare 16780450 (“Servier Pharma” sau “Societatea”), in calitate de operator de date cu caracter personal, intentioneaza sa administreze, sa colecteze, sa prelucreze, sa foloseasca si sa transfere („Prelucreze” sau „Prelucrare”) Datele Personale ale persoanelor vizate in termenii si conditiile de mai jos si in conformitate cu prevederile Legii privind Protectia Datelor.

Prin prezenta Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii privind Protectia Datelor, aducem la cunostinta persoanelor vizate urmatoarele:

1. PRELUCRARE

Pentru indeplinirea obligatiei legale impusa entitatilor care desfasoara activitati de sponsorizare a profesionistilor din domeniul sanatatii de a declara Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si de a publica pe site-urile proprii anumite informatii referitoare la sponsorizarile oferite, potrivit prevederilor art. 35 din Normele aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman, Servier Pharma intentioneaza sa Prelucreze datele personale ale persoanelor vizate profesionisti in domeniul sanatatii in legatura cu care Servier Pharma a desfasurat activitati de sponsorizare sau a suportat orice alte cheltuieli respectiv: nume si prenume, profesie, loc de munca, specialitatea, adresa unde isi desfasoara activitatea principala profesionistii din domeniul sanatatii, informatii privind sponsorizarile (natura sponsorizarii, suma, descrierea activitatii, durata contractului de sponsorizare, data platii/data predarii bunului) informatii privind onorariile pentru prestarea unor servicii (descrierea activitatii, valoarea onorariului pentru servicii, cheltuieli asociate executarii serviciilor prevazute in contractele de servicii (transport si cazare), data contractului de prestari servicii, data platii, alte cheltuieli („Date Personale”).

2. TRANSFER

Deoarece serverul pe care datele se vor publica Datele Personale este situat in Franta, Servier Pharma va transfera Datele Personale catre aceasta tara.

3. DESTINATARI

Datele Personale vor fi publicate pe pagina de internet a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pe pagina Servier Pharma.

4. DURATA

Servier Pharma va Prelucra Datele Personale pe durata valabilitatii contractului de sponsorizare/prestari servicii incheiat de catre persoana vizata cu Servier Pharma si ulterior pentru un an si trei luni de la incheierea exercitiului financiar in care a incetat contractul.

5. DREPTURI

In cazul in care sunteti o persoana vizata in cadrul prezentei Prelucrari, in conformitate cu prevederile Legii privind Protectia Datelor, prin prezentul document sunteti informat ca aveti urmatoarele drepturi in legatura cu Prelucrarea Datelor dumneavoastra Personale:

(i) dreptul de a fi informat in legatura cu Prelucrarea Datelor dumneavoastra Personale;

(ii) dreptul de a avea acces la Datele dumneavoastra Personale;

(iii) dreptul de interventie asupra Datelor dumneavoastra Personale, inclusiv dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau sterge Datele dumneavoastra Personale;

(iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale in temeiul unei Prelucrari automate;

(v) dreptul de a va adresa justitiei in cazul in care drepturile dumneavoastra prevazute de Legea privind Protectia Datelor nu sunt respectate.

In cazul in care doriti sa va exercitati aceste drepturi, puteti inainta o cerere scrisa catre:

Servier Pharma S.R.L.

In atentia Departamentului Financiar

Strada Tipografilor nr. 11-15, corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, etaj 3, Sector 1 – Bucuresti, Romania.