NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE SERVIER PHARMA S.R.L.

Versiunea 2.0, ultima actualizare in 23.06.2021

Cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), Servier Pharma S.R.L., o societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Strada Tipografilor nr. 11-15, corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15089/2004, avand cod unic de inregistrare 16780450 (“Servier Pharma” sau “Societatea”), in calitate de operator de date cu caracter personal, aducem la cunostinta persoanelor vizate aceasta nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Nota de informare”).

Prezenta Nota de informare se adreseaza profesionistilor din domeniul sanatatii (medici, medici dentisti, farmacisti si asistenti medicali sau de farmacie), astfel cum sunt definiti prin Normele pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman, in legatura cu care Servier Pharma a desfasurat activitati de sponsorizare sau a suportat orice alte cheltuieli.

I.CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru scopul Prelucrarii mentionat la punctul 2 de mai jos, prelucram datele cu caracter personal ale dumneavoastra, denumite in continuare “Date cu caracter personal”, dupa cum urmeaza : nume si prenume, profesie, loc de munca, specialitate, adresa unde va desfasurati activitatea principala, informatii privind sponsorizarile (natura sponsorizarii, suma, descrierea activitatii, durata contractului de sponsorizare, data platii/data predarii bunului), informatii privind onorariile pentru prestarea unor servicii (descrierea activitatii, valoarea onorariului pentru servicii, cheltuieli asociate executarii serviciilor prevazute in contractele de servicii (transport si cazare), data contractului de prestari servicii, data platii, alte cheltuieli.

II.SCOPUL PRELUCRARII

Servier Pharma prelucreaza datele personale ale persoanelor vizate, profesionisti in domeniul sanatatii, in legatura cu care Servier Pharma a desfasurat activitati de sponsorizare sau a suportat orice alte cheltuieli, in vederea indeplinirii obligatiei legale impuse entitatilor care desfasoara activitati de sponsorizare a profesionistilor din domeniul sanatatii de a declara Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (“ANMDM”) si de a publica pe site-urile proprii anumite informatii referitoare la sponsorizarile oferite, potrivit prevederilor art. 35 din Normele aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman (“Prelucrarea”).

III.TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea Datelor cu caracter personal de catre Servier Pharma are ca temei legal art. 6(1) lit. (c) din GDPR, respectiv Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului.

IV.TRANSFERURI DE DATE

Servier Pharma transfera Datele dumneavoastra cu caracter personal in UE, serverul pe care vor fi stocate Datele cu caracter personal fiind situat in Franta.

In conformitate cu dispozitiile art. 35 din Normele pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman, Datele Personale vor fi publicate pe pagina de internet a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pe pagina Servier Pharma.

V.SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Servier Pharma a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii Datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea si accesarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de Date cu caracter personal sau in format tiparit.

VI. PERIOADA DE RETENTIE

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse dupa ce nu mai sunt necesare in scopurile pentru care sunt colectate, sau conform cerintelor legislatiei aplicabile.

Servier Pharma va Prelucra Datele Personale pe durata valabilitatii contractului de sponsorizare/prestari servicii incheiat de catre persoana vizata cu Servier Pharma si ulterior, de la data incetarii contractului, pentru un termen stabilit in conformitate cu prevederile legale si cu necesitatile operatorului de date, insa in general nu mai mult de 20 ani de la incheierea ultimului exercitiului financiar in care s-au facut sponzorizari catre dumenavoastra. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.

VI.DREPTURI

In conditiile prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

2. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

3. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

4. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

5. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

6. Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul la opozitie, pe motive legate de situatia dumneavoastra, in orice moment, fata de Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram Datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la opozitie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale.

In cazul in care doriti sa va exercitati aceste drepturi, puteti inainta o cerere scrisa catre Servier Pharma S.R.L. – In atentia Departamentului Financiar, la adresa : Strada Tipografilor nr. 11-15, corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, etaj 3, Sector 1 – Bucuresti, Romania.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.