România: Publicarea transferurilor de valoare

Publicarea transferurilor de valoare efectuate către profesioniștii din domeniul sănătății  și Organizațiile Medicale  este obligatorie în România conform art. 814 (anterior art. 799) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății si totodată face parte din iniţiativa de transparenţă dezvoltată de către Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) și de către Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).

Servier sprijină pe deplin transparența în colaborarea dintre profesioniștii și organizațiile din domeniul sănătății  și companiile farmaceutice.

Companiile farmaceutice trebuie să interacționeze cu comunitatea medicală, în scopul de a promova cunoștințele științifice și de a îmbunătăți tratamentul pacienților. Aceste interacțiuni implică în mod constant activități importante în ce priveşte munca/ timpul/ implicarea din partea HCP şi HCO, cum ar fi, de exemplu, deseminarea bunelor practici medicale și a ultimelor descoperiri științifice. Rezultatul acestei publicări va oferi o mai bună înțelegere cu privire la interacțiunile noastre.

Pe site-ul ARPIM găsiți informații suplimentare referitoare la principiile de publicare aplicate de companiile farmaceutice la nivel local.

Pentru România, transferurile de valoare efectuate de compania Servier sunt disponibile după cum urmează:

2022:

2022 Formular de declarare Servier Pharma

2022 Formular de declarare Les Laboratoires Servier

2022 Formular de declarare Sermedic

2022 Research & Development

2021:

2021 Formular de declarare Servier Pharma

2021 Formular de declarare Les Laboratoires Servier

2021 Formular de declarare Sermedic

2021 Research & Development

2020:

2020 Formular de declarare Servier Pharma

2020 Formular de declarare Les Laboratoires Servier

2020 Formular de declarare Sermedic

2020 Research & Development

2019:

2019 Formular de declarare Servier Pharma

2019 Formular de declarare Les Laboratoires Servier

2019 Formular de declarare Sermedic

2019 Research & Development

2018:

2018 Formular de declarare Servier Pharma

2018 Formular de declarare Les Laboratoires Servier

2018 Formular de declarare Sermedic

2018 Research & Development

2017

2017 Formular de declarare Servier Pharma

2017 Formular de declarare Les Laboratoires Servier

2017 Formular de declarare Sermedic

2017 Research & Development

2016

2016 Formular de declarare Servier Pharma

2016 Formular de declarare Les Laboratoires Servier

2016 Research & Development

2015

2015 Formular de declarare Servier Pharma

2015 Formular de declarare Les Laboratoires Servier

2015 Research & Development

2014

2014 Formular de declarare Servier Pharma

Această publicare a fost pregătită în conformitate cu prevederile art. 814 (anterior art. 799) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și respectiv art. 35 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman și cu cerințele Codului de transparență ARPIM, cu respectarea metodologiei anexate. Interacțiunile enumerate în acest document includ toate transferurile de valoare efectuate anual în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie  către HCP și HCO din România de către toate societățile din Grupul Servier, locale sau din alte țări, care fac obiectul publicării individuale.

Puteți să ne contactați pentru orice întrebare referitoare la informațiile furnizate în această secțiune și, de asemenea, puteți accesa informațiile referitoare la publicarea efectuată de Servier în alte țări.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – Servier Pharma SRL (please add this page also „Protectia datelor cu caracter personal”, as we have it on our current website)

Prelucrarea datelor cu caracter personal – Les Laboratoires Servier, accesati https://servier.com/en/data-privacy/