Transparenta

România: Publicarea transferurilor de valoare

Publicarea transferurilor de valoare efectuate către profesioniștii din domeniul sănătății (HCP) și Organizațiile Medicale (HCO) face parte din iniţiativa de transparenţă dezvoltată de către Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) și de către Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).

Servier aderă și sprijină pe deplin obiectivele promovate prin această inițiativă de autoreglementare.

Companiile farmaceutice trebuie să interacționeze cu comunitatea medicală, în scopul de a promova cunoștințele științifice și de a îmbunătăți tratamentul pacienților. Aceste interacțiuni implică în mod constant activități importante în ce priveşte munca/ timpul/ implicarea din partea HCP şi HCO, cum ar fi, de exemplu, desfăşurarea și monitorizarea studiilor clinice. Rezultatul acestei publicări va oferi o mai bună înțelegere cu privire la interacțiunile noastre.

Pe site-ul ARPIM găsiți informații suplimentare referitoare la principiile de publicare aplicate de companiile farmaceutice la nivel local.

Pentru România, publicarea transferurilor de valoare efectuate de compania Servier este disponibilă dupa cum urmează:

- 2014 FORMULAR DE DECLARARE Servier Pharma

- 2015 FORMULAR DE DECLARARE Servier Pharma

- 2015 FORMULAR DE DECLARARE Les Laboratoires Servier Servier International

- 2015 Research&Development

Această publicare a fost pregătită în conformitate cu prevederile art. 814 (anterior art. 7991) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și respectiv art. 35 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman și cu cerințele Codului de transparență ARPIM, cu respectarea metodologiei anexate. Interacțiunile enumerate în acest document includ toate transferurile de valoare efectuate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015 către HCP și HCO din România de către toate societățile din Grupul Servier, locale sau din alte țări, care fac obiectul publicării individuale.

Puteți să ne contactați pentru orice întrebare referitoare la informațiile furnizate în această secțiune și, de asemenea, puteți accesa informațiile referitoare la publicarea efectuată de Servier în alte țări.