Transparenta

România: Publicarea transferurilor de valoare

Publicarea transferurilor de valoare efectuate către profesioniștii (HCP) din domeniul sănătății și organizațiile medicale (HCO) este obligatorie în România conform art. 814 (anterior art. 7991) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și, în privința datelor de cercetare și dezvoltare, face parte din iniţiativa de transparenţă dezvoltată de către Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) și de către Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).

Servier sprijină pe deplin transparența în colaborarea dintre profesioniștii și organizațiile din domeniul sănătății și companiile farmaceutice.

Companiile farmaceutice trebuie să interacționeze cu comunitatea medicală, în scopul de a promova cunoștințele științifice și de a îmbunătăți tratamentul pacienților. Aceste interacțiuni implică în mod constant activități importante în ce priveşte munca/ timpul/ implicarea din partea HCP şi HCO, cum ar fi, de exemplu, diseminarea bunelor practici medicale și a ultimelor descoperiri științifice. Rezultatul acestei publicări va oferi o mai bună înțelegere cu privire la aceste interacțiuni.

Pe site-ul ARPIM găsiți informații suplimentare referitoare la principiile de publicare aplicate de companiile farmaceutice în România.

Pentru România, transferurile de valoare efectuate de compania Servier sunt disponibile după cum urmează:

2016 FORMULAR DE DECLARARE Les Laboratoires Servier

2016 FORMULAR DE DECLARARE Servier Pharma

2016 Research&Development

- 2017 Formular de declarare Les Laboratoires Servier

- 2017 Formular de declarare Servier Pharma

- 2017 Formular de declarare Sermedic

- 2017 Research & Development

Această publicare a fost pregătită în conformitate cu prevederile art. 814 (anterior art. 7991) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și respectiv art. 35 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman și cu cerințele Codului de transparență ARPIM, cu respectarea metodologiei anexate. Interacțiunile enumerate în acest document includ toate transferurile de valoare efectuate anual în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie către HCP și HCO din România de către toate societățile din Grupul Servier, locale sau din alte țări, care fac obiectul publicării individuale.

Puteți să ne contactați pentru orice întrebare referitoare la informațiile furnizate în această secțiune și, de asemenea, puteți accesa informațiile referitoare la publicarea efectuată de Servier în alte țări.